Serce
gabinet kontroli stymulatorów serca
kontrolastymulatora.pl

Leczenie arytmii

Nieprawidłowy rytm serca – nazywany arytmią,
może przyjmować różne formy.


W przypadku zbyt wolnej akcji serca mówimy o bradyarytmiach, z kolei zbyt szybkie rytmy serca nazywamy tachyarytmiami. Zaburzenia rytmu serca zdarzają się w każdym wieku, ale ryzyko ich wystąpienia wzrasta wraz z tym jak się starzejemy.

Arytmia, zwłaszcza w początkowym okresie,
może mieć przebieg prawie zupełnie bezobjawowy.


Dlatego ważne jest aby regularnie badać się wykonując choćby jedno z najprostszych badań diagnostycznych jakim jest badanie elektrokardiograficzne czyli popularne EKG. Właściwa ocena zapisu EKG przez doświadczonego lekarza może pomóc wcześnie rozpoznać ewentualne nieprawidłowości i umożliwić zastosowanie odpowiedniego leczenie lub konieczności dalszej diagnostyki.

Objawy, które odczuwają osoby z arytmią serca to miedzy innymi:

  • zbyt szybkie lub zbyt wolne bicie serca
  • uczucie niemiarowej pracy serca, często określane przez chorych jako „potykanie się serca”
  • duszność
  • osłabienie
  • łatwe męczenie się
  • zasłabnięcie
  • omdlenie
Zwłaszcza w przypadku wystąpienia omdlenia, czyli całkowitej utraty przytomności wskazana jest dokładna diagnostyka możliwej arytmicznej przyczyny takiej sytuacji.

Zaburzenia rytmu serca to szerokie spektrum chorób,


od takich które zagrażają życiu po takie, które są niegroźne ale dokuczliwe i obniżają komfort codziennego funkcjonowania. W każdym przypadku arytmii należy pamiętać, że rozpoznanie choroby i zastosowanie leczenia może ocalić życie lub istotnie poprawić jego jakość.

Zaobserwowanie u siebie nieprawidłowości w pracy serca powinno skłonić do wizyty w gabinecie lekarskim. Staranny wywiad, badanie lekarskie i zapis EKG pozwalają często na postawienie diagnozy i decyzje o dalszym postępowaniu.

Gabinety DaszMed

al. Ignacego Daszyńskiego 12
31-534 Kraków

Rejestracja: +48 512 504 512

Copyright © 2023 Gabinet kontroli stymulatorów serca
Strony internetowe: impulsivo.pl